3M™

3M™ Glass Cleaner

3M™ Glass Cleaner återställer bilglasets klarhet och glans. 3M™ speciella sammansättning bildar inga ränder på glasytor, som t.ex. fönster, vindrutor, speglar och sidoglas. Det är också skonsamt och säkert att använda på plast, krom och metall.

199 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

3M™ Glass Cleaner återställer bilglasets klarhet och glans. 3M™ speciella sammansättning bildar inga ränder på glasytor, som t.ex. fönster, vindrutor, speglar och sidoglas. Det är också skonsamt och säkert att använda på plast, krom och metall. Eliminera smuts och insekter. 3M™ specialutvecklade ej droppande putsmedel verkar snabbt och löser upp envisa rester så att de kan torkas bort. Resultatet är en lyster och klarhet utan ränder. Använd med lämplig torkduk eller mikrofiberduk.

Varning

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. H290 Kan vara korrosivt för metaller. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Ladda ner

Instruktioner

Används på alla glasytor, som t.ex. fönster, vindrutor och speglar, även säker att använda på plast, vinyl, krom och metall.

1.Spraya produkten på ytan som ska rengöras.

2.Använd en microfiberduk och torka ut medlet

3.Vänd på duken och puffa till ytan

4.Njut av en kristallklar och glansig yta

Egenskaper

Användningsområde: Återställer bilglasets klarhet och glans

Volym: 500 ml

Förpackning: Aerosol/sprayburk

Varumärke: 3M™