3M™

3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray

3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray är ett rengöringsmedel som är framtaget för att effektivt rengöra och avlägsna rester av polermedel, fetter, vax, fingeravtryck m m.

219 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray är ett rengöringsmedel som är framtaget för att effektivt rengöra och avlägsna rester av polermedel, fetter, vax, fingeravtryck m m. 3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray kan användas som både en kontrollspray vid polering men även som en panel wipe för att rengöra ytan på djupet, så att vax och lackskydd får bästa möjliga vidhäftningsförmåga.

Varning

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. H290 Kan vara korrosivt för metaller.H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Ladda ner

Instruktioner

3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray, sprayar du enkelt på ytan och torkar sedan av produkten med en mikrofiberduk.

Egenskaper

Användningsområde: Effektivt avlägsna fett och oljefilm från lackens yta efter polering

Förpackning: Aerosol

Ytor: Exteriört

Volym: 500 ml

Varumärke: 3M™