3M™

3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE används tillsammans med en polermaskin för att avlägsna fina repor och hologram samt att ge lacken en otroligt hög glans och finish. Produkten är otroligt lättarbetad, snabb och lätt att torka av, vilket gör att du får tid över för andra arbetsmoment.

649 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE används tillsammans med en polermaskin för att avlägsna fina repor och hologram. 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE ska användas i slutskedet av 3M™ serien tillsammans med en blå rondell, från den färgkodade 3M™ serien för att ge en otroligt hög glans och finish. Produkten är otroligt lättarbetad, snabb och lätt att torka av, vilket gör att du får tid över för andra arbetsmoment.

Varning

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ämnen:

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on

Instruktioner

3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE används med blå polertrissa från den färgkodade 3M™ serien.

Ta lite polermedel, tre till fyra ärtors storlek på vardera polerrondell. Preparera trissorna genom att köra utan tryck mot din bils lack på lägsta hastighet under ca. tio sekunder. När du spridit ut medlet på ytan som ska behandlas, höj hastigheten och arbeta med polermedlet tills endast en tunn oljehinna kan skönjas. Därefter torkar du av ytan med en mikrofiberduk.

När det känns som om det inte är mer polermedel kvar i trissorna så tar du helt enkelt ett par klickar till och fortsätter på nästa panel. Det enklaste är att börja i bilens ena hörn och fortsätta med en panel i taget, en skärm, halva huven osv. Kör ett område på ca 25 x 25 cm, torka av polermedlet och kör vidare.

Tips!

Kör inte polermaskinen för snabbt. Kör långsamt, cirka fyra centimeter per sekund och använd absolut inget tryck. Polermaskinens egen vikt är fullt tillräckligt. Vi rekommenderar att polera lacken enligt speciellt mönster (Hashtag), då kan du vara säker på att ytan är välpolerad.

Egenskaper

Användningsområde: Polering. Avlägsna fina repor och hologram samt ge en otroligt hög glans och finish.

Behållarstorlek: 1 Liter

Volym: 1 Liter

Färg: Blå kork

Övrigt: Produkten är avsedd för professionellt bruk och skall användas enligt 3M™  instruktioner.

Varumärke: 3M™