Arcticlean

Arcticlean® Autoclean + Wax

Arcticlean® Autoclean + Wax är en effektiv och skonsam alkalisk avfettning. Precis som resten av sortimentet med superkoncentrat från Arcticlean® så kan du späda den REJÄLT mycket, samtidigt som den förblir effektiv.

179 kr499 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Autoclean + Wax är en effektiv och skonsam alkalisk avfettning som rengör lera, trafikfilm, sot, pollen, fett, salter, insekter, fågelspill och annan organisk smuts. Perfekt för bilar, lastbilar, bussar m m, då den rengör och vaxar i ett steg. Precis som resten av sortimentet med superkoncentrat från Arcticlean® så kan du späda den REJÄLT mycket, samtidigt som den förblir effektiv. Det gör att en flaska räcker väldigt länge och det gör så att pris per liter är riktigt lågt. Autoclean + Wax är dessutom biologiskt nedbrytbar vilket gör att den också är snäll mot naturen.

Fara

Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P501 Innehållet lämnas till en godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Ämnen:

Natriumhydroxid

Instruktioner

Användning: 

  1. Blanda Autoclean med vatten – normalt behöver du inte mer än ca 3-5% koncentrat och resten vatten.
  2. Applicera på fordonet nedifrån och upp med en triggerflaska eller tryckspruta.
  3. Låt verka några minuter utan att låta Autoclean torka in, spola sedan av med högtryckstvätt och rikligt med vatten.

Tips! Du kan lägga Arcticlean® Degreaser Pro först, följt av Autoclean + Wax direkt ovanpå, sedan spola av.

Tips! Blanda Autoclean + Wax med Arcticlean® Foam Clean i en skumlans/Foam Lance, för en grymt effektiv tvätt.

Spädningstabell: 

  • Grov smuts 1:20
  • Normal smuts 1:50
  • Lätt smuts 1:200

OBS! Använd ej på obehandlad aluminium!

Egenskaper

Användningsområde: Förtvätt av fordon. Alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon

Volym: 500ml och 5 liter

Förpackning: Plastflaska/Dunk

Övrigt: Använd ej på obehandlad aluminium!

Varumärke: Arcticlean®