Arcticlean

Arcticlean® Glass Clean

Arcticlean® Glass Clean är en superkoncentrerad, effektiv och användarvänlig fönsterputs. Glass Clean luktar fräscht och kan användas både interiört och exteriört på bilen samt i hemmet.

179 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Glass Clean är en superkoncentrerad, effektiv och användarvänlig fönsterputs. Glass Clean är gjord för att lösa smuts, fingeravtryck, nikotin, fett och flugor m m. Funkar perfekt till dagligt bruk på fönster, speglar, plast och andra hårda ytor. Glass Clean luktar fräscht och kan användas både interiört och exteriört på bilen samt i hemmet.

Varning

Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Ämnen:

3-butoxi-2-propanol, Etanol 2-Propanol

GHS02GHS07

Instruktioner

Blanda Glass Clean i en sprayflaska eller tryckspruta. Applicera och låt verka, putsa med en lämplig mikrofiberduk. Kan med fördel sprayas i en mikrofiberduk.

Spädning:

– Normal smuts 1:10-1:30

– Vid svår smuts 1:5-1:10

Egenskaper

Användningsområde: Fönsterputs.

Övrigt: Koncentrat.

Volym: 500 ml

Varumärke: Arcticlean®