Arcticlean

Arcticlean® Interior Clean

Interior Clean är en effektiv och bakteriedödande interiörrengöring, som utan problem funkar på skinn, alcantara, mocka, tyg, plast m m.

Superkoncentrerad vilket är bra för både plånbok och natur!

179 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Interior Clean är en effektiv och bakteriedödande interiörrengöring, som utan problem funkar på skinn, alcantara, mocka, tyg, plast m m. Interior Clean är en superkoncentrerad rengöring som lätt tar bort fläckar av olja, spill, fett och liknande organisk smuts. Trots sin effektivitet är den snäll mot materialen. Produkten kan även användas som läderrengöring vid rejäl utspädning. För normal smuts så rekommenderas ca 3% av koncentratet och resten vatten.

Varning

Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händer grundligt efter användning
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Ämnen:

1-Heptanol, 2-propyl- , etoxylerad ( >5 – ≤10 EO )

GHS07

Instruktioner

Applicera Interior Clean med en klädseltvättmaskin eller sprayflaska. Låt Interior Clean verka och jobba sedan in med borste, pensel multisvamp etc.

Spädning:

– Normal smuts 1:50-1:100

– Vid svår smuts 1:20-1:40

– Läder och underhåll 1:200

Egenskaper

Användningsområde: effektiv och bakteriedödande interiörrengöring.

Åtgång: Ca 3% av koncentratet och resten vatten

Volym: 500 ml

Varumärke: Arcticlean®