Arcticlean

Arcticlean® Leather Care

Arcticlean® Leather Care bevarar eller tar fram läderklädselns originalfinish. Leather Care är en grym läderbehandling som rengör, skyddar (även mot UV) och vårdar både läder och vinyl.

179 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Arcticlean® Leather Care bevarar eller tar fram läderklädselns originalfinish. Leather Care är en grym läderbehandling som rengör, skyddar (även mot UV) och vårdar både läder och vinyl. Leather Care passar till all ytbehandlad läder, alla moderna läder eller konstlädersklädslar (använd ej på alcantara eller mocca). Funkar även bra för att behandla målat läder, underhålla möbler, MC-ställ m m. Leather Care är framtagen för att inte lämna en fet eller blank yta utan bevara eller ta fram klädselns originalfinish. Leather Care rengör bra, men vid smuts så rekommenderar vi att först rengöra med Arcticlean® Interior Clean för att minska risken för att smutsen bakas in.

Varning

Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Kompletterande faroangivelser
EUH208 Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr
220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Ämnen:

Hexadecylaminoethylaminopropylpolydimethylsiloxane

GHS07

Instruktioner

Användning:

Rengör skinnet noga med Arcticlean® Interior Clean vid behov. Applicera sedan Leather Care med några droppar på en appliceringssvamp eller en mjuk duk. Arbeta in Leather Care försiktigt, en sektion i taget och eftertorka sedan med en mjuk luddfri mikrofiberduk tills önskad yta uppnåtts. För att ytan ska hålla så bra som möjligt, underhåll klädseln ca 3-4 gånger per år.

OBS! Använd ej på alacantra eller mocca.

Egenskaper

Användningsområde: Bevara eller återuppliva läderklädselns originalfinish.

Lämpad för: Läder, vinyl, konstläder, möbler, mc-ställ m m.

Volym: 250 ml

Övrigt: Använd ej på alacantra eller Mocca.

Varumärke: Arcticlean®