Autosmart

Autosmart® Fönsterputs

Autosmart® fönsterputs är en högeffektiv fönsterrengöring för alla typer av glas och speglar. Autosmart® glasrengöring är framtagen för maximal styrka vilket ger en effektiv borttagning av alla orenheter på bilens invändiga och utvändiga glasrutor. Produkten löser snabbt och effektivt smuts, fett och nikotinrester samt lämnar en antistatisk och högglansig yta.

150 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Autosmart® fönsterputs är en högeffektiv fönsterrengöring för alla typer av glas och speglar. Autosmart® Fönsterputs är framtagen för maximal styrka vilket ger en effektiv borttagning av alla orenheter på bilens invändiga och utvändiga glasrutor. Produkten löser snabbt och effektivt smuts, fett och nikotinrester samt lämnar en antistatisk och högglansig yta.

Varning

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P260 Inandas inte ångor/ sprej. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Ämnen:

< 5% anjoniska tensider, < 5% parfym

UFI:

XKUV-J0NP-S00Y-Y8WT

Ladda ner

Instruktioner

  1. Skaka flaska väl.
  2. Spraya ut Autosmart® fönsterputs på glasytan eller direkt i en duk.
  3. Putsa med en mikrofiberduk tills ytan är ren och torr.

Egenskaper

Användningsområde: Rengöring av glasrutor både exteriört & interiört.

Volym: 500 ml

Produkt: Fönsterputs

Förpackning: Flaska med sprayhuvud

Varumärke: Autosmart®