Autosmart

Autosmart® Insektsbort

Mycket effektiv insektsbortagare från det professionella varumärket Autosmart®. Insektsbort är ett allround rengöringsmedel som framförallt avlägsnar fasttorkade insekter men är även mycket effektiv på sav, kåda, sot och gräs. Produkten är färdigblandad och lättanvänd som du enkelt sprayar på och låter verka för att sedan spola av.

175 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Autosmart® Insektsbort är ett allround rengöringsmedel som framförallt avlägsnar fasttorkade insekter men är även mycket effektiv på sav, kåda, sot och gräs. Produkten är lättanvänd och färdigblandad, så det är bara att spraya, låt verka och torka sedan av. Säker att använda på alla ytor som tål vatten.

• Löser svåra problem såsom insekter, kåda, gräs, sot & sav

• Lätt att använda, bara spraya & torka/spola av

Varning

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261 Undvik att inandas ångor/ sprej. P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Ämnen:

methyl trimethyl-3-[(1-oxododecyl)amino]propylammonium sulphate < 5% katjoniska tensider, < 5% nonjoniska tensider, < 5% parfym, < 5% fosfater

UFI:

WEKX-W0EK-U008-QAQ9

GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Spraya inte produkten på heta ytor. Låt aldrig produkten torka in.

1. Spraya ut produkten och låt verka 2-4 minuter, vid behov bearbeta ytan med tvättsvamp.

2. Spola noga av med vatten.

Egenskaper

Användningsområde: Löser svåra problem såsom insekter, kåda, gräs, sot & sav på fordon.

Volym: 500 ml

Form: Flytande, Appliceras direkt på våt bil med spraymunstycket.

Förpackning: Sprayflaska

Spädning: Späds ej

Varumärke: Autosmart®