Autosmart

Autosmart® Vaxtvätt

Autosmart® Vaxtvätt är ett vaxschampo med extra mycket äkta Carnauba-vax som efterlämnar en högblank finish. Autosmart® Vaxtvätt har en mycket god rengöringsförmåga och ger en enkel avsköljning med ett resultat utan rinningar. Vaxtvätt lämnar en lättvättad yta efter sig. Högkvalitativt vaxschampo från Autosmart®.

163 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Autosmart® Vaxtvätt är ett vaxschampo med extra mycket äkta Carnauba-vax som efterlämnar en högblank finish. Autosmart® Vaxtvätt har en mycket god rengöringsförmåga och ger en enkel avsköljning med ett resultat utan rinningar. Vaxtvätt lämnar en lättvättad yta efter sig.

Varning

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar. P280 Använd ögonskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Ämnen:

5 – < 15% amfotera tensider, < 5% katjoniska tensider, < 5% nonjoniska tensider, < 5% parfym, Innehåller LIMONENE, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one

UFI:

2UM0-80D1-F00X-ECNJ

GHS07

Instruktioner

  1. Förtvätta bilen innan du handtvättar. Tvätta på anvisad plats.
  2. Blanda 2-3 korkar Autosmart® Vaxtvätt med 10 liter ljummet vatten.
  3. Tvätta noga med tvätthandske och tvåhinksmetoden, med en separat sköljhink för handsken/svampen.
  4. Skölj sedan av fordonet noggrant.
  5. Torka bilen med torkduk för att uppnå högsta finish.

Egenskaper

Användningsområde: Exteriör rengöring. Handtvätt för bilar och övriga fordon.

Volym: 500 ml

Förpackning: Plastflaska med pipkork.

Produkt: Innehåller extra mycket äkta Carnauba-vax.

Bilfärg : Alla

Form : Trögflytande

Varumärke: Autosmart®