Chemical Guys

Chemical Guys® Hydrocharge

Chemical Guys® Hydrocharge Ceramic Spray Coating är ett snabbt och enkelt sätt att tillföra ett mycket kraftfullt keramiskt lackskydd som skyddar och glänser i upp till 12 månader. Hydrocharge är otroligt lätt att applicera, även för en person som ska lägga sitt första keramiska lackskydd.

875 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Chemical Guys® Hydrocharge Ceramic Spray Coating är ett snabbt och enkelt sätt att tillföra ett mycket kraftfullt keramiskt lackskydd som skyddar och glänser i upp till 12 månader. Hydrocharge är otroligt lätt att applicera, även för en person som ska lägga sitt första keramiska lackskydd. Produkten är väldigt dryg och räcker till ca. 20 bilar.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H372 Orsakar organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Asp. Tox. 1; H304; STOT RE 1; H372; Eye Irrit. 2; H319

GHS08

Ladda ner

Instruktioner

1.  Tvätta fordonet noggrant.

2.  Lera och polera om nödvändigt.

3. Rengör med Chemical Guys® Wipe Out.

4. Spraya Hydrocharge på en applikator och sprid ut på en panel åt gången i raka drag.

5. Låt Hydrocharge härda i ca 1-2 minuter.

6. Torka av med en ren duk av mikrofiber.

7. Fortsätt med nästa panel.

OBS! Undvik att använda bilen på minst 3 timmar. Skyddet kommer härda och få full effekt först efter 24 timmar.

Egenskaper

Användningsområde: Skydda lacken och ge glans

Typ: Keramiskt spraylackskydd

Volym: 473 ml

Form: Spray

Förpackning: Sprayflaska

Finish: Högglans

Varumärke: Chemical Guys®