Dodds

Dodds® Bättringsfärg Lackstift Originalfärg

Dodds® har mer än 45 års erfarenhet av billackering. Vi startade redan 1971 och blandar färgen i vårt eget färglabb efter din färgkod med Standox® ledande teknologi, vilket ger marknadens bästa färgmatchning. Kulörkompetens, tekniskt kunnande och ett behov av att uppfylla de högsta standarderna är en del av vårt DNA. Dodds® Bättringsfärg är anpassat för stenskottslagning på lack för ditt fordon.

220 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Dodds® har mer än 45 års erfarenhet av billackering. Vi startade redan 1971 och blandar färgen i vårt eget färglabb efter din färgkod med Standox® ledande teknologi, vilket ger marknadens bästa färgmatchning. Kulörkompetens, tekniskt kunnande och ett behov av att uppfylla de högsta standarderna är en del av vårt DNA. Dodds® Bättringsfärg är anpassat för stenskottslagning på lack för ditt fordon.

Vårt omfattande utbud av kulörverktyg som vi använder är från Standox®, som är en av världens ledande tillverkare av billack, vilket ger dig maximal kulörnoggrannhet på ett pålitligt, användarvänligt och mycket effektivt sätt för att få önskade resultat med högsta precision. Dodds® Bättringsfärg är enkel att använda, se vår produktguide som visar hur man gör eller följ beskrivningen som följer med när du beställer marknadens bästa billack. Det ger dig ett fantastiskt resultat med den bästa kvalitén, varje gång. Standox® är godkända av ledande biltillverkare.

OBS!

Många biltillverkare lackerar bilen i tre skikt. Det gäller framför allt kulörer i metallic/pearlacker (oftast röda och vita pearl). I de fallen er bilkulör har det systemet med lackering i tre skikt, så behövs en underfärg för att resultatet med rätt kulör till din bil ska uppnås. Är det så att vi ser att just din bil behöver en underfärg när vi slår in din färgkod, så kontaktar vi dig! 

Fara: STANDOX BASECOAT

STANDOX BASECOAT Farotext:
H226 – Brandfarlig vätska och ånga. H315 – Irriterar huden. H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 – Orsakar allvarliga ögonskador. H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. P280 – Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd.
P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 – Undvik att inandas ånga. P264 – Tvätta grundligt efter användning. P305 + P351 + P338, P310 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Skyddsfraser:
P280 – Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P261 – Undvik att inandas ånga. P264 – Tvätta grundligt efter användning.
P305 + P351 + P338, P310 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Ämnen:

n-butyl acetate butan-1-ol Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated maleinsyraanhydrid formaldehyd

GHS02GHS07GHS05

Instruktioner

Det är en del att tänka på för att lyckas med lackering. Följ våra 5 steg så får du de bästa förutsättningarna för att nå det resultat du önskar!

1.  Blandning
Skaka flaskan. Det är viktigt att ha en bra blandad färg för att få ett bra resultat. Vi skakar flaskan med färgen under ca. 30 sekunder.

2.  Rengör
Rengör alltid ytan innan arbetet påbörjas. Silikonborttagning tar bort all smuts och silikoner. Använd före och efter slipning, för att lyckas med din lackering.

3.  Grunda
Ska du lacka på plåt? Börja med rostskyddsprimer, välj då Multona® Primer. Lackerar du plast, ska du använda Hagmans® Plastprimer för bäst vidhäftning.

4.  Måla
Nu är det dags för Dodds® Bättringsfärg. Arbeta under normal rumstemperatur och med god ventilation. Använd med fördel Dodds® Premium Micropensel för bästa precision. Låt färgen få torka mellan 2-3 timmar (med en rumstemperatur på 20°C) innan applicering av klarlack sker.

5.  Klarlack
Klarlack ger ett nödvändigt skydd och mer djup i kulören. Multona® Klarlack ger dig den sista touchen och djupet för att lagningen ska bli så bra som det kan bli. Polering kan ske först efter 7-10 dygn efter att klarlacken har torkat.

OBS! Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Stenskottslagning på lack för ditt fordon.

Kulör: Blandas efter din färgkod till bilen.

Övrigt: Många biltillverkare lackerar bilen i tre skikt. Det gäller framför allt kulörer i metallic/pearlacker (oftast röda och vita pearl). I de fallen er bilkulör har det systemet med lackering i tre skikt, så behövs en underfärg för att resultatet med rätt kulör till din bil ska uppnås. Är det så att vi ser att just din bil behöver en underfärg när vi slår in din färgkod, så kontaktar vi dig! 

Förpackning: Plastflaska med enklare pensel i locket på flaskan. (köp gärna till en Dodds® Premium Micropensel för bästa precision).

Säkerhet: Använd skyddshandskar.

Volym: 60 ml

Returrätt: OBS! Denna vara ingår inte i returrätt.

Varumärke: Dodds® Standox®