Filltec

Hagmans® Filltec® R1191 Textil & Interiör

Skonsamt tvättmedel avsett att användas inuti fordonet, rengör effektivt både textilier och hårda ytor. R1191 Textil & Interiör är en kombinationsprodukt för både plast, gummi & textil.

501 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Skonsamt tvättmedel avsett att användas inuti fordonet, rengör effektivt både textilier och hårda ytor. Hagmans® Filltec® R1191 Textil & Interiör är en kombinationsprodukt för både plast, gummi & textil. Lämnar inga spår på textilier, löser smuts, damm och fett. Effektivt rengöringsmedel speciellt framtaget för att rengöra bilens tygklädsel. Tar lätt bort svåra fläckar.

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

H226 Brandfarlig vätska och ånga. H301 Giftigt vid förtäring. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H311 Giftigt vid hudkontakt. H312 Skadligt vid hudkontakt.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Ämnen:

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220- 239-6] (3:1), biocid C(M)IT/MIT (3:1). blandning. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ladda ner

Instruktioner

Applicera med en triggerpump eller liknande på plastdetaljer eller interiören och torka av med trasa eller mikrofiberduk.
Vid tvätt av textil rekommenderas klädseltvätt (maskin), vid grovt nedsmutsade textilier upprepa tvätt tills du uppnått det resultat som önskas. Hela detaljer skall tvättas för att uppnå bästa resultat.

Vid användning till plastdetaljer eller gummi kan den spädas 1:1

Egenskaper

Användningsområde: Rengör effektivt både plastdetaljer & gummi samt textil.

Volym: 5 liter

Tillämpliga material: Textil, Plast och gummi

Applikationstyp: Klädseltvätt eller Sprayflaska

Förpackning: Dunk

Varumärke: Hagmans® Filltec®