Filltec

Hagmans® Filltec® R1370 All Purpose Clean conc. 5l

Ett effektivt alkaliskt medel för avfettning/tvätt av bil, husvagn, husbil, släpvagn, buss, lastbil, entreprenadmaskiner, redskap m.m. Hagmans® Filltec® R1370 fungerar även utmärkt till motor- och kapelltvätt, golvrengöring etc. Löser enkelt vägsmuts, trafikfilm, sot, insekter, salt & oljerik smuts. Filltec® R1370 kan du även använda även på våta ytor.

 

644 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Ett effektivt alkaliskt medel för avfettning/tvätt av bil, husvagn, husbil, släpvagn, buss, lastbil, entreprenadmaskiner, redskap m.m. Hagmans® Filltec® R1370 fungerar även utmärkt till motor, kapelltvätt och golvrengöring. Löser enkelt vägsmuts, trafikfilm, sot, insekter, salt & oljerik smuts. Mycket kraftfullt högalkaliskt tvätt/avfettningsmedel i koncentrat. Ska spädas vid användning. Appliceras som avfettning med lågtryckspruta eller med en foamlance. Fungerar utmärkt även på våta ytor.

Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Ämnen:

Innehåller: Natriumhydroxid.

GHS05

Instruktioner

Hagmans® Filltec® R1370 All Purpose Clean conc. 5l

Vid avfettning:

– Applicera utspädd produkt med lågtrycksspruta eller liknande – Låt sedan verka i 3-5 minuter, spola av med rikligt med vatten.

Vid tvätt:

– Använd All Purpose Clean Concentrat outspätt i en foamlance som blandar ut medlet med vatten och bildar ett effektiv tjock skum som ligger kvar och löser och lyfter smutsen från objektet som tvättas.
– Vid hårt sittande smuts så uppnås bästa resultatet om man svampar eller använder en microfiberhandske avsett för tvätt, arbeta över den smutsiga ytan.

– Vid handtvätt späd medlet (1:50) i en hink med varmt vatten och använd svamp/microfiberhandske för applicering.
– Låt sedan verka i 3-5 minuter, spola av rikligt med vatten.
– Applicera aldrig produkten på varma ytor eller i direkt solljus. Låt aldrig produkten torka in.

Blandningsförhållanden

All Purpose Clean Conc, blandas med vatten.

Svår smuts: 1:10
Normal smuts: 1:25
Lätt smuts: 1:50

Egenskaper

Användningsområde: Mångsidig rengöring. Effektivt alkaliskt medel för avfettning/tvätt av bil, husvagn, husbil m.m.

Förpackning: Plastdunk

Produkt: Koncentrat

Volym: 5 Liter

Bindemedel:  Tensider/alkali

Kulör:  Svagt gul

pH: 13,3

Lagringstid: 5 år

Löslighet i vatten: Lättlöslig

Varumärke: Hagmans® Filltec®