Hagmans

Hagmans® Carosol Rostätare

Hagmans® Rostätare är en effektiv kemisk rostborttagare. Innehåller syra som avlägsnar rosten på kemisk väg och ger en plåtren yta. Produkten kan även användas för kalkborttagning på syratåliga ytor samt att avlägsna vitrost på metall före målning.

119 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Rostätare är en effektiv kemisk rostborttagare. Innehåller syra som avlägsnar rosten på kemisk väg och ger en plåtren yta. Produkten kan även användas för kalkborttagning på syratåliga ytor samt att avlägsna vitrost på metall före målning.

Varning

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar / ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Bruksanvisning

Rengör ytan och avlägsna löst sittande rost, häll upp och pensla på preparatet och låt det verka i minst 15 min. Skölj noga och låt ytan torka. Vid behov upprepa behandlingen.

Rostskydda med lämplig rostskyddsgrund, t.ex. SprayMax® 1K Rapid Epoxygrund.

Egenskaper

Användningsområde: Avlägsnar rosten på kemisk väg och ger en plåtren yta.

Förvaring: Förvaras frostfritt

Lagringstid: 1 år

Volym: 300 ml

Varumärke: Hagmans®