SprayMax

SprayMax® Silikonborttagning Aqua Spray

SprayMax® Silikonborttagning Aqua är ett vattenbaserat och lösningsmedelsreducerat rengöringsmedel med hög rengörings och avfettningskapacitet. Mycket effektivt avfettningsmedel som förbättrar förutsättningarna för din lack att fästa bättre på underlaget.

254 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® Silikonborttagning Aqua är ett vattenbaserat och lösningsmedelsreducerat rengöringsmedel med hög rengörings och avfettningskapacitet. Silikonborttagning är ett perfekt rengöringsmedel som rensar ytan från fett, olja och smutsfläckar innan applicering av grundfärg och täckfärg. Mycket effektivt avfettningsmedel som förbättrar förutsättningarna för din lack att fästa bättre på underlaget.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

GHS02

Ladda ner

Instruktioner

Silikonborttagning är avsett för avfettning av ytor innan applicering av grundfärg och täckfärg.

Egenskaper

Användningsområde: Avfettning av ytor innan applicering av grundfärg och täckfärg.

Övrigt: Vattenbaserad

Volym: 400 ml

Förpackning: Sprayburk

Säljs: 1 st

Varumärke: SprayMax®