Hagmans

Hagmans® Stålplast Snabbspackel 1K

Hagmans® Stålplast Snabbspackel 1K är främst avsett för finspackling i samband med lackarbeten, men går även bra att använda till fyllning av mindre repor och småskador.

109 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Stålplast Snabbspackel 1K är främst avsett för finspackling i samband med lackarbeten, men går även bra att använda till fyllning av mindre repor och småskador. Stålplast Snabbspackel 1K fungerar även utmärkt på småskador som förekommer vid byggnadsmåleri, köksluckor och inredningar m m. Spacklet är otroligt smidigt, tätt och lättslipat redan efter ca. 10 minuter.

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

GHS02

Instruktioner

Förbehandling:

Ytan som skall spacklas skall vara väl rengjord.
Ren plåt skall grundas med rostskyddsprimer, exempelvis Hagmans® Stålplast Primer CA eller Hagmans® Rostskyddsgrund 1K. Tidigare lackad yta eller trä behöver ej grundas. För större justeringar/uppfyllnader rekommenderas något av Hagmans® polyesterspackel, Stålplast Fine, Micro eller Flexibel.

Applicering:

Applicera Hagmans® Stålplast Snabbspackel 1K i tunna skikt med en plåtspackel eller motsvarande.
Låt torka i 10-15 minuter innan slipning.

Efterbehandling:

Använd slippapper P320 eller finare vid slipningen, för att undvika sliprepor i efterföljande lackskikt.

Egenskaper

Användningsområde: Spackel

Basmaterial: Akrylharts

Flampunkt: Ca. 27°C

Brandklass: 2a

Appliceringstemperatur: 5-30°C

Brukbar: 10-15 min

Lagringstid: 2 år

Förpackning: 100ml (Tub)

Varumärke: Hagmans®