Hagmans

Hagmans® Carosol Underredsmassa

Hagmans® Carosol Underredsmassa är en asfalstbaserad massa som är lämplig att använda som rostskydd och ljuddämpningsmedel till t.ex. bilens underrede, i stänkskärmar m m. Går även utmärkt att använda till glasfiberskärmar.

159 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Carosol Underredsmassa är en asfalstbaserad massa som är lämplig att använda som rostskydd och ljuddämpningsmedel till t.ex. bilens underrede, i stänkskärmar m m. Går även utmärkt att använda till glasfiberskärmar. Produkten appliceras enklast med gummispackel eller pensel.

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller Sulfonic acids, petroleum, calcium salts. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

GHS02

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Alla ytor som skall beläggas måste vara torra samt helt fria från smuts, fett och rost.

Bruksanvisning

Appliceras med gummispackel eller pensel.

Applicering

För att erhålla bästa möjliga resultat bör man lägga ett skikt på 2-3 mm av underredsmassan.

OBS! Använd skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Hagmans® Carosol Underredsmassa är en asfalstbaserad massa som är lämplig att använda som rostskydd och ljuddämpningsmedel.

Densitet: ca. 1,40 kg/lit

Torrhalt: ca. 80 %

Brandfarlighet: Brandklass 2b

Torktid: ca. 2 timmar vid 1 mm beläggningstjocklek.

Lagringstid: 1 år

Volym: 1 kg

Varumärke: Hagmans®