Hagmans

Hagmans® Zinkfärg Grå

Hagmans® Zinkfärg Grå är en zinkbaserad rostskyddsprimer/kallgalv som används på all sorts plåt. Perfekt att använda till bilen, husvagnen, plåtkonstruktioner, svetssömmar m m. Värmebeständig upp till +400°C.

159 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Hagmans® Zinkfärg Grå är en zinkbaserad rostskyddsprimer/kallgalv som används på all sorts plåt. Perfekt att använda till bilen, husvagnen, plåtkonstruktioner, svetssömmar m m. Värmebeständig upp till +400°C. Hagmans® Zinkfärg Grå kan övermålas med täcklack.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine; cobalt(II) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Förbehandling

Ytan skall vara ren metall. Innehåller över 90% zink. Värmebeständig upp till +400°C. Ytor som ska behandlas ska vara väl rengjorda. Avlägsna eventuell rost och slipa.

Bruksanvisning/applicering

Appliceras i 2-3 skikt. Eventuell övermålning får göras tidigast efter 24 timmar. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation. Vänd på burken och spruta ventilen tom efter användning.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Egenskaper

Användningsområde: Zinkbaserad grå rostskyddsprimer som används på all sorts plåt.

Basmaterial: Konstharts

Zink: Över 90%

Torktid vid 20°C: Dammtorr ca. 20 min

Övermålningsbar: Tidigast efter 24 timmar.

Lagringstid: 1 år

Volym: 400 ml

Kulör: Grå

Varumärke: Hagmans®