Multona

Multona® Klarlack

Multona® klarlack är anpassat för stenskottslagning, för lacken på din bil. Används som topplack då man vill skydda och bevara färgtonen, samt ge ytan en högre glans. Perfekt för stenskott och mindre repor.

65 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Multona® klarlack är anpassat för stenskottslagning, för lacken på din bil. Används som topplack då man vill skydda och bevara färgtonen, samt ge ytan en högre glans. Klarlack är det sista steget efter att du har fyllt i bättringsfärgen. Perfekt för stenskott och mindre repor.

Vi rekommenderar Dodds® Premium Micropensel för att fylla i klarlacken med, det är mycket små bättringspenslar, vilket ger en bättre precision (följer med en pensel i locket på lackstiftet).

Fara

Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller metylmetakrylat, butylmetakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: n-butylacetat

GHS02GHS07

Ladda ner

Instruktioner

Skaka flaskan. Det är viktigt att ha en bra blandad färg för att få ett bra resultat. Vi skakar flaskan med färgen under 30 sekunder.

Klarlack ger ett nödvändigt skydd och mer djup i kulören. Multona® Klarlack ger dig den sista touchen och djupet för att lagningen ska bli så bra som det kan bli. Polering kan ske först efter 7-10 dygn efter att klarlacken har torkat.

Tips! Använd med fördel Dodds® Premium Micropensel för bästa precision.

 

Egenskaper

Användningsområde: Stenskottslagning

Volym: 9 ml

Förpackning: Glasflaska men pensel i locket.

Varumärke: Multona®