Tershine

Tershine® Dissolve – Degreaser

En riktig storsäljare från Tershine®. Dissolve är en aromatfri kallavfettning som effektivt löser asfalt och tjärfläckar, olja och annan oljerik smuts. En kallavfettning med mycket imponerade egenskapar.

139 kr498 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Tershine® Dissolve är en aromatfri kallavfettning som effektivt löser asfalts och tjärfläckar, olja och annan oljerik smuts. Kan appliceras på både våt och torr yta men för bästa effekt så applicera på torr yta. En kallavfettning med mycket imponerade egenskapar.

Fara

FARA: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla inte kräkning. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga. Rökning förbjuden. Förvaras inlåst. Innehållet i behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Ämnen:

Innehåller aromatiska kolväten >30%.

GHS08

Ladda ner

Instruktioner

Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats!

1. Applicera Dissolve nerifrån och upp och jobba dig runt bilen.
2. Spraya inte medlet ovanför dörrhandtagen då det sällan förekommer asfalt och tjärfläckar där.
3. Låt produkten verka ungefär 3-6 min.
4. Låt aldrig produkten torka in på lacken.
5. Kan med fördel duscha på Tershine® Extract ovanpå Dissolve.
6. Spola av bilen nerifrån och upp med rikligt av vatten för bästa effekt.

Egenskaper

Användningsområde: Förtvätt av fordon. Kallavfettning som löser oljerik smuts såsom tjära och asfalt.

Volym: 1 liter och 5 liter

Förpackning: Plastflaska/Dunk

Varumärke: Tershine®