Tershine

Tershine® Extract – Degreaser

Tershine® Extract är en högeffektiv och superkoncentrerad alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon, golv och fasader mm. Alkalisk avfettning, vilket betyder att den tar bort organisk smuts såsom damm, grus, fett, pollen insekter samt fågelspill. Doftar härligt av persika.

149 kr498 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Tershine® Extract är en högeffektiv och superkoncentrerad alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon, golv, fasader mm. Lyfter organisk smuts och doftar härligt av persika. Magisk som insektslösare i fronten, blanda då produkten betydligt starkare hela vägen upp till rent! Går utmärkt att använda i Foam Lance, dosera mängd med munstycket. Tershine® Extract är Alkalisk avfettning, vilket betyder att den tar bort organisk smuts, damm, grus, fett, pollen och fågelspill.

OBS! Denna löser alltså inte tjära/asfaltsfläckar, då behöver ni använda er utav kallavfettning (Tershine® Dissolve).

Fara

FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Ämnen:

Innehåller: Kaliumhydroxid. Nonjoniska tensider 5-15% Amfotera tensider 5-15%.

GHS05

Ladda ner

Instruktioner

Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats.

1. Blanda 5-15% med vatten (beroende på användningsområde)
2. Duscha över vald yta och låt verka under någon minut.
3. Spola av med högtryck.
4. Påbörja nästa steg i tvättprocessen.

Går utmärkt att använda i Foam Lance, dosera mängd med munstycket. Låt ej torka in på lacken. Förvaras oåtkomligt för barn. Betänk också att all typ av kem men framförallt avfettning (kall/alkalisk) behöver längre tid på sig att bearbeta ytan när det är kallt.

OBS! Denna löser alltså inte tjära/asfaltsfläckar, då behöver ni använda er utav kallavfettning (Tershine® Dissolve).

För 5% blandning tar ni den volym ni vill få fram exempelvis 500ml x 0,05 = 25ml, för 10% tar ni 500 ml x 0,1 osv!

Använd handskar som personligt skydd!

Egenskaper

Användningsområde: Förtvätt av fordon. Alkalisk avfettning lämplig för alla typer av fordon

Volym: 1 liter och 5 liter

Förpackning: Plastflaska/Dunk

Doft: Persika

Varumärke: Tershine®