Tershine

Tershine® Magnify Coating

Magnify Coating är ett keramiskt lackskydd av hög kvalité som ger skydd, vattenavrinning och glans. Magnify Coating är gjort för att läggas av vem som helst, oavsett förkunskap och ger en hållbarhet upp till 1 år+. Lämnar en magisk glans som kommer ta era fordon till nästa nivå och självklart blir ytan även extremt hydrofobisk.

698 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Magnify Coating är ett keramiskt lackskydd av hög kvalité som ger skydd, vattenavrinning och glans. Magnify Coating är gjort för att läggas av vem som helst, oavsett förkunskap och ger en hållbarhet upp till 1 år+. Helt fri från högfluorerande ämnen och VOC (volatile organic compound). Tershine® Magnify Coating är ett 1-stegs-lackskydd som går använda som ett eget skydd, men även som en grund som sedan kan toppas med något annat skydd, som t.ex. Tershine® Refract. Går bra att lägga på lack, plast, glas, gelcoat, metaller m m. Lämnar en magisk glans som kommer ta era fordon till nästa nivå och självklart blir ytan även extremt hydrofobisk. Produkten levereras i en exklusiv förpackning, med 1 styck applikatorblock samt 5 stycken appliceringsdukar av mocka.

Fara

FARA: Orskar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadliga långtidseffekter på för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Inandas inte damm/rök/gaser. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händer, ansikte och underarmar grundligt efter användning. Undvik utsläpp i miljön. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

Ämnen:

Innehåller: Organopolysilazane, 2-Butoxyethyl Acetate.

GHS05

Ladda ner

Instruktioner

Applicering

1. Tvätta ert fordon mycket noggrant med alla kemstegen, kallavfettning, alkalisk och flygrost.

2. För bäst hållbarhet förespråkar vi en polerad yta.

3. Ytan MÅSTE dock prepareras med en panel wipe (förslagsvis Tershine® Prime) för att Magnify ska kunna binda ordentligt mot ytan.

4. Applicera en liten mängd produkt i mockaduken som ni snurrat runt blocket och applicera med raka drag. Byt gärna duk efter några paneler till en ren och fräsch.

5. Låt det torka runt 5 minuter (lite beroende på värme och luftfuktighet). Börja alltid med en panel och testa hur ni tycker det reagerar.

6. Torka av med en ren och med fördel ny mikrofiberduk av valfri sort.

7. Låt Tershine® Magnify Coating härda 12 h innan det kommer i kontakt med vatten för bäst hållbarhet, självklart har inte alla möjligheten till detta men för att garantera bäst livslängd, bör fordonet gärna stå i exempelvis ett garage över natten.

OBS! Använd Skyddshandskar.

30 ml räcker till ca 2-3 fullstora bilar.

Egenskaper

Användningsområde: Skydda lacken och ge glans!

Övrigt: Helt fri från högfluorerande ämnen och VOC (volatile organic compound).

Produkttyp: Keramiskt lackskydd

Volym: 30 ml, räcker till ca 2-3 fullstora bilar.

Förpackning: Glasflaska med pipmunstycke. Levereras i en mycket snygg förpackning tillsammans med ett applikatorblock och 5 mockadukar.

Varumärke: Tershine®