Tershine

Tershine® Purify

Tershine® Purify är ett högeffektivt schampo speciellt formulerad för att lyfta smuts och partiklar från lacken i ett enda drag. Purify bildar ej tjockt och härligt skum vilket minimerar uppkomsten av tvättrepor eller skador på befintliga förseglingar och lämnar en högblank och ren yta efter sig.

 

198 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Tershine® Purify är ett effektivt schampo framtaget för att lyfta smuts och partiklar från lacken i ett drag. Minimerar uppkomsten av tvättrepor eller skador på befintligt lackskydd och lämnar en högblank yta efter sig. Extremt drygt schampo med ett blandningsföhållande på 1:1900. Purify innehåller skapar ett tjockt och härligt skum som skapar en hinna mellan lacken och tvätthandsken vilket minimerar risken för tvättrepor. Fungerar kanon i Foam Lance! Tershine® har valt att inte ha något vax i detta schampo, Purify jobbar istället för att rengöra lacken på djupet. Vill man ha ännu mer glans så är det Purify S som gäller. Torka med fördel bilen efter handtvätt.

Fara

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt avfall.

Ämnen:

Innehåller: < 5%: amfotera tensider. > 30%: anjoniska tensiderr, nonjoniska tensider. Konserveringsmedel: Methylisothiazolinone (MIT), Benzisothiazolinone (BIT) and (BDA). Scent: LINALOOL, 2-METHYL-3-(p-ISOPROPYLPHENYL)PROPIONALDEHYDE, p-tert.-BUTYL-alpha-METHYLHYDROZIMTALDEHYD, CITRONELLOL.

GHS05

Ladda ner

Instruktioner

Instruktioner
  1. Gör först en noggrann förtvätt med exempelvis Tershine® Extract för att avlägsna så mycket löst sittande smuts som möjligt.
  2. Blanda ca 1-2 kapsyler Purify i en hink med 20 liter vatten och aktivera skummet med högtrycksmunstycket (Går självklart bra med vanlig kran också).
  3. Tvätta bilen med tvätthandske uppifrån och ned.
  4. Skölj av med vatten.
  5. Torka sedan av bilen med valfri torkduk.
  6. Använd ej i starkt solljus eller då lacken är varm.
  7. Låt ej torka in.

Egenskaper

Andvädningsområde: Handtvätt och rengöring av fordon.

Volym: 500ml

Blandningsförhållande: ca 1:1900

Förpackning: Plastflaska

Varumärke: Tershine®