Tershine

Tershine® Refresh – Fiber Wash

Tershine® Refresh – Fiber Wash är ett mikrofibertvättmedel som är speciellt utvecklat för att rengöra dina dukar och tvätthandskar på ett skonsamt men effektivt sätt.

129 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Tershine® Refresh – Fiber Wash är ett mikrofibertvättmedel som är speciellt utvecklat för att rengöra dina dukar och tvätthandskar på ett skonsamt men effektivt sätt. Fungerar även ypperligt att rengöra polertrissor, vaxapplikatorer eller andra ”pads” med.

Fara

FARA: Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

Ämnen:

Innehåller: <5% Amfoteriska Tensider. 5-15% Nonjoniska Tensider.

GHS05

Ladda ner

Instruktioner

Ca 5-10 ml per kilo mikrofiber (mer åt 10 än 5 är rekommendationen). En kork är 10 ml, så utgå från det. Kör det i en sån ”boll” i maskinen, men går lika bra hälla i vanliga facket för tvättmedel.

Egenskaper

Användningsområde: Tvättmedel för mikrofiberdukar och tvätthandskar

Åtgång: ca 10 ml per tvätt

Volym: 500 ml

Varumärke: Tershine®