Tershine

Tershine® Relive – Wheel Cleaner Iron Fallout

Tershine® Relive är en nästan overkligt effektiv fälg och flyrostlösare. Produkten ändrar färg till lila när den är redo att spolas av. Relive är pH–neutral och syrafri vilket gör att den fungerar på alla typer av lacker, plast och metaller. En storsäljare!

198 kr898 kr

Finns i lager

Välj version

- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

Tershine® Relive är en nästan overkligt effektiv fälg och flygrostlösare och finns i storlekarna 500 ml samt 1 liter samt 5 liter. Den reagerar på metaller från bromsdamm samt flygrost och löser upp dessa inom några minuter. Produkten är pH–neutral och syrafri vilket gör att den fungerar på alla typer av lacker, plast och metaller. Låg viskositet för att kunna maximera produkten jämt över ytan och således få en jämn bearbetning av bromsdamm eller flygrost. Produkten ändrar färg till lila när den är redo att spolas av, normalt är ca 2-5 minuter efter applicering. Glöm inte skaka flaskan Innan användning.

Varning

VARNING: Skadligt vid förtäring eller hudkontakt. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till anläggning för hantering av farligt avfall.

Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.

Ämnen:

Innehåller: 5-15%: anjoniska tensider, nonjoniska tensider, sodiumiummercaptoacetate. Konserveringsmedel: Sodium – Hydroxymethylglycinate. Doft: Parfym, Citral, Limonene.- Sodium Thioglycolate; p-Cumenesulfonic acid sodium salt

UFI:

QX50-30DU-A00D-GJWX.

GHS07

Ladda ner

Instruktioner

 

  1. Relive som fälgrengöring funkar både på torr och blöt fälg.
  2. Relive som flygrostlösning på lacken fungerar som bäst tillsammans med Dissolve och Extract.
  3. Skaka flaskan ordentligt och spraya Relive på ytan som ska behandlas.
  4. Produkten ändrar färg till lila när den är redo att spolas av, normalt ca 2-5 minuter efter påläggning.
  5. För att säkerställa en jämn fördelning och bästa effekt kan du försiktigt sprida ut medlet med till exempel en liten borste eller pensel.
  6. Om hårt ingrodd och envis smuts inte försvinner första behandlingen så upprepa behandlingen om annat resultat önskas.

 

OBS!!! Låt inte medlet torka på ytan. Får inte användas i direkt solljus eller på varma ytor.

Egenskaper

Användningsområde: Exteriör rengöring. Rengöring av fälgar och lack.

Volym: 500 ml / 1 liter / 5 liter

Förpackning: Plastflaska med kork

Form: Flytande

Varumärke: Tershine®